Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pravilnik o merilih sorazmernosti

02. MAREC 2021  |   Jasmina Malnar Molek

V UL RS št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021 je bil objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov.

S Pravilnikom se določajo merila sorazmernosti pri ugotavljanja znižanja prihodkov po ZIUOOPE (PKP3), ZIUPDV (PKP4) in ZZUOOP (PKP5) pri ukrepih čakanja na delo in temeljni dohodek, pri čemer se ne spreminja višina upada, prav tako Pravilnik ne prinaša novih meril za preračun upada.

OZS si prizadeva, da se drugačni kriteriji za preračun upada (upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev) vključijo v PKP9, z veljavnostjo od 13. 3. 2020 dalje.