Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva

25. NOVEMBER 2021  |   Staša Pirkmaier

 

Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva izhaja iz 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list RS, štev. 26/2014 in nasl.). Najpogosteje delodajalce zanima, kako postopati v primeru, ko  eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti dela krajši delovni čas.

 

Na podlagi 2. odstavka 49. člena ZDR-1, ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi, (kamor sodi tudi delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu),  temveč samo aneks k pogodbi o zaposlitvi. 

 

Delodajalec  delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.  Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov  za socialno varnost.

 

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva 30 dni pred nastopom.

Gre  za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne sme odreči. Delavcu mora zagotoviti pravico do plače po dejanski delovni obveznost, pri centru za socialno delo pa delavec uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost je minimalna plača na dan plačila prispevkov.

 

Pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti se uveljavlja najkasneje 30 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom, in sicer pri centru za socialno delo na območju katerega ima starš stalno prebivališče.

K vlogi je potrebno priložiti tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem delavec dela  krajši delovni čas od polnega in število ur dela  na teden oziroma število ur dela na dan.

 

Če eden od staršev, ki  dela krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o starševskem dopustu mu gredo pravice iz socialnega zavarovanja, kot bi delal polni delovni čas ( (tudi regres).