Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pozor! ZPIZ opozarja delodajalce na napake na obrazcu REK-1!

26. JUNIJ 2017  |   Zdenka Bedekovič

Skladno z 32. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se od 1. 1. 2016 za delavce v delovnemu razmerju na obračunih davčnega odtegljaja obrazcih REK-1 poročajo podatki, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov.

Delodajalci so dolžni podatke sporočati ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja. Od tega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v obrazcih REK-1. Rok predhodnega obdobja se je za delodajalce iztekel 31. 12. 2016. Do tega roka so imeli delodajalci poleg obveznosti sporočanja podatkov, potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove na obrazcih REK-1, tudi status zavezanca za vlaganje prijav o osnovah in sprememb teh podatkov.  Za dohodke po obdobju 1. 1. 2017, delodajalci podatkov o osnovah za svoje zaposlene ne bodo več poročali na obrazcih M-4,  temveč na obrazcih REK-1.

ZPIZ opozarja delodajalce na napake na REK-1 obrazcih

Na podlagi podatkov REK-1 obrazcev Finančna uprava Republike Slovenije, posreduje podatke Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za delavce v delovnem razmerju. Na podlagi zakonskih določb nadzora, ki jih predpisuje ZMEPIZ-1 bo zavod nad podatki, ki se na obrazcih REK-1 nanašajo na oblikovanje prijav o osnovah periodično (mesečno) pošiljal obvestila delodajalcem o ugotovljenih napakah v sistemu eVročanja preko portala eDavki. Delodajalcem se bodo obvestila o napakah vročala osebno. Na podlagi digitalnega potrdila bodo delodajalci pripravljene dokumente prevzeli v osebnem portalu eDavki. Prav tako bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obveščal tudi tiste delodajalce, ki obrazcev REK-1 niso oddali za posamezni mesec.

Glede na to, da je zakonski rok za izplačilo plače 18. v mesecu za pretekli mesec, dobiva Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podatke za predpretekli mesec. Na podlagi sklenjenih sporazumov in ostalih določil Finančna uprava Republike Slovenije do 10. v mesecu posreduje podatke iz predloženih obrazcev REK-1 za predpretekli mesec. Do 20. V mesecu pa tudi podatke o plačilu prispevkov.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo podatke prvič poslal delodajalcem obvestila v mesecu juniju 2017. Posredoval bo podatke, ki so bili na obrazcih REK-1 posredovani ob izplačilu plač za obdobje od januarja do marca 2017. Obvestila o napakah bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zavezancem pošiljal mesečna obvestila o napakah za predpretekli mesec.   

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je pristojen za vse informacije, ki se nanašajo na poročanje podatkov, potrebnih za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju (rubrike M01-M10 na obrazcih REK-1).

Delodajalci se za pojasnila glede posredovanih obvestil o napakah na obrazcih REK-1 lahko obrnejo na telefonsko številko Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: 01/474 56 92 ali na elektronski naslov: napake.REK@zpiz.si.