Pozor! FURS večino dokumentov podjetnikom in podjetjem vroča le še elektronsko.

15. JUNIJ 2017  |   Tadeja Bučar

Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. Člen velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo  pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVročanje-POS). Dokumente, za katere FURS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Na FURS-u ugotavljajo, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS-a. Gre za zelo pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato je res velika škoda, če zavezanci z njimi niso seznanjeni.

FURS posledično ponovno poziva podjetja in podjetnike, da za namene dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Na ta način bodo po elektronski pošti obveščeni, da jim je v eDavkih vročen dokument FURS-a. Če ste elektronski naslov doslej že sporočili npr. za namene eOpominjanja ali eVročanja, vam ga ni potrebno ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS. Vsak elektronski naslov, ki se ga navede na obrazcu eVročanje-POS, je potrebno potrditi s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu, ki se ga prejme po oddaji obrazca eVročanje-POS. Na nepotrjene elektronske naslove se obveščanje ne izvaja.

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje tako, da izpolni obrazec Vročanje-PE. Objavljen je tudi v wordovi obliki. Obrazec Vročanje-PE pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-PE lahko oddajo preko portala eDavki pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. To velja za dokumente, ki se elektronsko vročajo in za dokumente, ki se še vročajo v papirni obliki. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo FURS dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložil v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila.

Zato FURS dodatno opozarja, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, preverijo ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje, potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve.

Kadar se želi kot pooblaščenca določiti pravno osebo (npr. računovodski servis, odvetniška pisarna), FURS priporoča, da se dejansko pooblasti pravno osebo in ne zaposleno fizično osebo pri tej pravni osebi, sicer bodo npr. dokumenti, ki bodo vročeni v papirju, vročeni na naslov te fizične osebe.

Več informacij o eVročanju je dostopnih na spletni strani FURS-a:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/