Pošiljate svojim potencialnim kupcem in strankam elektronsko pošto s tržno vsebino?

23. MAJ 2017  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Pošiljanje elektronske pošte s tržno vsebino je v razcvetu, saj ne mine dan, ko ne bi prejeli tovrstnega sporočila, ali ga celo poslali.

Če ste eno izmed tistih podjetij, ki svoje stranke in potencialne kupce nagovarja tudi preko elektornskih sporočil s tržno vsebino, si dobro preberite, kaj morate narediti, da boste zadostili zakonodaji in da vas v primeru prijave nezadovoljnega prejemnika vašega sporočila ne bodo oglobili.

Pri pošiljanju elektronske pošte s tržno vsebino (reklamami) je potrebno ločiti, komu jo pošiljamo, fizičnim osebam ali poslovnim subjektom, saj za pošiljatelja veljajo različna pravila glede na tip naslovnika.

FIZIČNE OSEBE

Pošiljanje elektronske pošte fizičnim osebam, za namene neposrednega trženja, je dovoljeno samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja in pod pogojem, da ima kupec jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob pošiljanju vsakega sporočila (158. člen ZEKom-1). Slednje poenostavljeno pomeni, da mora biti naslovniku, ki je fizična oseba dana možnost, da se od prejemanja vaših elektronskih sporočil s tržno vsebino lahko kadarkoli odjavi. Pošiljatelj elektronskega sporočila je tisti, ki mora v dvomu izkazati, da s soglasjem razpolaga.

To enostavno naredite tako, da v sporočilu zapišete: V kolikor sporočil ne želite več prejemati, se odjavite tukaj (vzpostavite povezavo na povratni mail z odjavo).

Pri pošiljanju elektronskih sporočil s tržno vsebino fizičnim osebam torej velja pravilo:
PREDHODNO SOGLASJE + MOŽNOST ODJAVE OD PREJEMANJA SPOROČIL

PODJETJA

Elektronska sporočila s tržno vsebino se sme pošiljati na e-naslove podjetij brez njihovega predhodnega soglasja, kar pomeni:

- pošiljanje na neosebne elektronske naslove (npr. info@podjetje.si) in

- pošiljanje na elektronske naslove, ki so javno objavljeni kot kontakt podjetja (na spletni strani podjetja, na AJPESu, ...).

Pošiljanje na elektronske naslove ime.priimek@podjetje.si, ki niso objavljeni kot kontakt podjetja, pa se šteje za pošiljanje elektronske pošte fizični osebi, za kar je potrebno pridobiti njeno predhodno soglasje.

Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte za namene neposrednega trženja:

- tako, da se skrije ali prikrije identiteta pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja ali

- brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prenehanje pošiljanja takih sporočil.

Za kršitev 158. člena ZEKom-1 in s tem storjeni prekršek po 14. točki prvega odstavka 235. člena ZEKom-1 je za pravno osebo, ki se šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo predpisana globa v razponu od 1.000 EUR do 20.000 EUR, za druge pravne osebe in samostojne podjetnike pa v višini od 200 EUR do 1.000 EUR. Globa za odgovorno osebo znaša od 100 EUR do 500 EUR.