Ponovna oddaja izjave za delne upokojence ni potrebna!

08. MAJ 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Delnim upokojencem, ki so oddali izjavo za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov pred uveljavitvijo ZIUZEOP-A (1.5.2020), NI potrebno ponovno vlagati izjave do 9.5.2020.

OZS še vedno meni, da so bili delni upokojenci (delno zavarovani preko s.p.), upravičeni do oprostitve plačila prispevkov in temeljnega dohodka že po ZIUZEOP, zato smo zavezance pozivali k vložitvi izjave. Davčni organ zavezancem, ki so izjavo vložili po ZIUZEOP in do izplačila po njihovem mnenju, niso bili upravičeni, temeljnega dohodka ni izplačal, prav tako pa vloženih izjav ni zavrgel, zato smo davčni organ povprašali ali morajo delni upokojenci ponovno vložiti izjavo do 9.5.2020 po ZIUZEOP-A.

Odgovor davčnega organa:

Že oddane izjave se bodo upoštevale in ni potrebno oddajati novih. Če so zavezanci izjavo že oddali na podlagi pogojev ZIUZEOP, se bo njihova IZJAVA z vidika upoštevanja prihodkovnih pogojev obravnavala na podlagi >novih< pogojev iz ZIUZEOP-A. Če pa zavezanec želi vložiti novo IZJAVO, je pomembno, da v zadnji izjavi označi vse potrebne rubrike, ki jih želi uveljavljati, saj FURS upošteva kronološko zadnjo IZJAVO. Povedano drugače: zadnja IZJAVA >povozi< prejšnje. Na tem mestu bi izpostavil še, da je treba na dan vložitve izjave imeti poravnane zapadle davčne obveznosti.

Ne glede na datum vložitve izjave, bodo 22. 5. 2020 izplačilo mesečnega temeljnega dohodka prejeli tisti zavezanci, ki so z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka.

Prav tako davčni organ poudarja, da je zadnji rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za marec in april 9.5.2020 (za vse tiste, ki izjave še niste vložili, pa ste do oprostitve po noveli ZIUZEOP-A upravičeni). Več o vložitvi izjave lahko preberete tu.

 

starejši delavec