Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pojasnilo FURS glede pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje

25. JANUAR 2022  |   Tamara Starič Petrović

Od sprejema PKP10 je eno izmed najbolj pogostih vprašanj, kako pravilno vložiti vlogo za povračilo stroškov za nakup HAG testov za samotestiranje.

Da spomnimo: z uveljavitvijo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS št. 174/2021 - to je 8. 11. 2021) je bilo sprejeto, da stroške samotestiranja delavcev in drugih oseb, ki za delodajalca opravljajo delo na drugi pravni podlagi nosi državni proračun. Ker sam postopek povračila ni bil urejen v Odloku, smo nestrpno čakali, da pristojni sprejmejo protokol oz. postopek oddaje vloge za povračilo stroškov. Pravna podlaga je bila končno sprejeta v PKP10 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati (šele) 30. 12. 2021. Kljub temu je sama možnost oddaje vloge v portalu eDavki bila omogočena šele od 13. 1. 2022 - torej več kot dva meseca po uveljavitvi zadevnega odloka. V tem času je bilo delodajalcem s strani pristojnih svetovano, da naj hranijo račune za opravljene nakupe.

PKP10 določa, da je upravičenec upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu  in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena tega zakona (tj. na dan oddaje vloge za odobritev pomoči za nakup HAG testov). Slednje pomeni, da se lahko vloga odda samo za tiste delavce, ki se na dan oddaje vloge še vedno morajo testirati. V praksi to pomeni, da če se je delavec samotestiral v času med 8. 11. 2021 in 1. 1. 2022, nato pa je zbolel, se zanj na dan oddaje vloge (ki je jasno možna samo od 13. 1. 2022 naprej) pomoč ne more več zahtevati.

Na FURS in pristojno ministrstvo smo naslovili že več pobud za upoštevanje položaja takšnih delodajalcev, vendar smo prejeli odgovor, da to ni mogoče. Tako velja, da se v vlogi v rubriki "Število delavcev" lahko navedejo (oz. upoštevajo) samo tisti delavci, ki se na dan oddaje vloge še vedno morajo samotestirati, skladno z določili odloka (torej, samo tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja P ali pogoja C), tudi če jih je v preteklom obdobju bilo več takšnih, ki so se morali samotestirati za namene opravljanja dela.

So pa pristojni pojasnili, da je znesek 92,50 EUR maksimalni znesek oz. da se lahko v vlogi zahteva tudi nižji znesek na posameznega delavca, skladno s tem, koliko testov je bilo nabavljeno zanj in glede na to, za koliko testov lahko delodajalec izkaže nakup (računi do najkasneje 31. 1. 2022).