Po novem izdaja potrdila A1 tudi za državljane iz tretjih držav

21. MAREC 2019  |   Zdenka Bedekovič

Za državljane tretjih držav bo mogoče po novem pridobiti potrdilo A1, ko je delavec v delovnem razmerju s slovenskim delodajalcem in opravlja delo v dveh ali več državah članicah EU-ja izjema sta le državi Velika Britanija in Danska. Pridobitev potrdila bo možna tudi v primeru, ko delavci v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.  

Sodišče EU (C-477/17 z dne 24.1.2019) je odločilo, da se lahko državljani tretjih držav, ki imajo ustrezno dovoljenje za bivanje v državi članici EU,  sklicujejo na določena pravila v Uredbi (ES) št. 883/2004 in Uredbi (ES) št. 987/2009. Zgoraj omenjena sodba je posledično omogočila spremembe pri razlagi evropskih predpisov, ki urejajo koordinacijo socialne varnosti. Posledica tega pa je v odločitvah, ko gre za postopke pridobivanja potrdila A1 za državljane tretjih držav. V nadaljevanju bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo navodila za delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kot je že zgoraj omenjeno bo lahko državljan tretjih držav, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji in je vključen v obvezna socialna zavarovanja s slovenskim delodajalcem upravičen do socialne varnosti po zgoraj omenjenih evropskih uredbah. Posledično pa bo lahko pridobil potrdilo A1, kljub pogostosti  dejanskega trajanja prebivanja ali ne glede na prijavljeno prebivališče. Spremenjene usmeritve se bodo zaradi informacijskih nadgradenj začele s 1.4.2019.

Ministrstvo za notranje zadeve pa bo v prihodnjih mesecih pripravilo rešitve na področju prebivališč za slovenske delavce, ki v Republiki Sloveniji zaradi narave dela ne izpolnjujejo pogoja za prijavo prebivališča.