PKP7 - Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 bo urejena v pravilniku (dopolnjen 6. 1.)

30. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Furs pojasnjuje, da to velja za čakanje na delo in temeljni dohodek, vendar ne po ZIUZEOP.

Merila sorazmernosti določi minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom. Vsebina le-tega še ni znana.

Tako bomo rešili delodajalce, ki so v letu 2020 razširili svojo dejavnost ali pa zaposlili nove delavce in pravzaprav primerjava obsega dejavnosti in s tem prihodkov v 2020 napram 2019 ni mogoča.