PKP7 - Delavec bo lahko dopust iz 2019 in 2020 izrabi do 28. 2. oz. 31. 12. 2021 (dopolnjen 6. 1.)

30. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

PKP7 (ZIUPOPDVE) v  54. člena določa možnost daljšega referenčnega obdobja za izrabo letnega dopusta iz 2019 in 2020.

Delavec lahko neizrabljen dopust iz 2019, ki ga ni izrabil niti v 2020, izrabi do 28. februarja 2021.

Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021. To pomeni, da lahko delavec ves neizrabljen letni dopust iz 2020 prenese v 2021 in ga izrabi do 31. 12. 2021. Tudi tisti del dopusta pod dvema tednoma, ki bi ga moral izrabiti v letu 2020.