Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

PKP7 - čakanje na delo - po novem izjava delodajalca, da ni davčni dolžnik in da je delavcem izplačal nadomestilo plače

30. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Zaradi hitrejše obravnave vlog za čakanje na delo, podatkov na FURS ne bo več preverjal ZRSZ, ampak bo delodajalec izpolnil izjavo (36. člen).

Delodajalec vlogi za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo priloži:

- izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,

- izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, in

- izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa nadomestila plače.

V primeru predložitve lažne izjave, bo moral delodajalec vsa prejeta sredstva v celoti vrniti (37. člen).

Ukrep velja od uveljavitve zakonda dalje.