Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Opomnik - Zakon o zaščiti prijaviteljev – »žvižgačev«

06. MAREC 2023  |   OZS

Drugega februarja je potekal spletni seminar o Zakonu o zaščiti prijaviteljev – »žvižgačev«, ki ga je organiziralo Ministrstvo RS za pravosodje (mag. Robert Golobinek, Matjaž Mešnjak) v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (Gregor Pirjevec). Gre za sklop seminarjev za različne subjekte zavezance - podjetja, državni organi, občine, šole in posebej za zaupnike.

Prvi seminar je bil namenjen podjetjem oziroma zavezancem v zasebnem sektorju in se ga je udeležilo preko 150 udeležencev. Organizatorji so se na predstavitev novosti odlično pripravili in predstavili zakon in obveznosti, ki jih nalaga na način, ki je pozitivno presenetil vse. Predstavitev je bila jasna, strukturirana, izčrpna in uporabnikom prijazna.

Organizator je z njo zagotovo postavil visok prag pričakovanj javnosti pri seznanjanju z zakonskimi novostmi za v prihodnje. V veliko pomoč zavezancem so tudi pripravljeni vzorci notranjega akta za vzpostavitev notranje poti za prijavo, vsebina notranje prijave in vsebina informacij, ki jih mora nuditi zavezanec. Med predstavljanjem vsebine zakona so udeleženci lahko postavljali vprašanja, na katera so organizatorji sproti odgovarjali. 100% pripravljenost organizatorjev je bila močna spodbuda udeležencem, ki so aktivno sodelovali od začetka do konca. Organizator je odgovoril na množico zastavljenih vprašanj, morebitne dileme pa bo v prihodnje reševala praksa.

O vsebini zakona smo že pisali (več tu), s tem kratkim opomnikom pa zavezance opozarjamo na obveznosti, ki jim jih nalaga Zakon o zaščiti žvižgačev in jih pozivamo, da z ureditvijo notranjih poti za prijavo ne čakajo na končni rok.

Kdo so zavezanci (9. člen)?

 • podjetja s 50 ali več zaposlenimi;
 • podjetja z manj kot 50 zaposlenimi, vendar ne manj kot 10 zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin in na področju saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki;

Do kdaj morajo zavezanci vzpostaviti notranje prijavne poti in določiti zaupnika (33. člen)?

 • zavezanci, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih do 17.12.2023;
 • zavezanci, ki zaposlujejo več kot 250 zaposlenih v 90 dneh od uveljavitve zakona;  

Kakšne so obveznosti zavezancev?

 • priprava notranje poti za prijavo (9. člen) – način prejema prijave, ukrepi za preprečitev razkritja, imenovanje zaupnika;
 • sprejem notranjega akta - v njem se določi postopek prejema notranje prijave in njena obravnava, ukrepi za preprečitev dostopa nepoblaščenih oseb do informacij, potek postopka z notranjo prijavo, redno informiranje in izobraževanje zaposlenih, obveščanje prijavitelja (11., 12. člen);
 • sprejem vseh ukrepov za ustrezno zaščito prijavitelja (19. – 25. člen);
 • poročanje KPK 1x letno;

Globe za kršitve (27. – 32. člen)?

 • če pravna oseba ne vzpostavi notranje poti poti za prijavo, če v aktu ne opiše poti za prijavo, če v roku ne poroča KPK – 2.000 – 4.000 oziroma od 3.000 – 6.000 eur;
 • če pravna oseba ugotavlja identiteto prijavitelja, posrednika, povezane osebe, poskusi izvesti povračilni ukrep - 2.000 – 4.000 oziroma od 3.000 – 6.000 eur;
 • če pravna oseba izvede povračilni ukrep – 5.000 – 20.000 oziroma 10.000 – 60.000 eur;

Vse informacije o vsebini zakona in vzorce najdete na spletni strani Ministrstva RS za pravosodje:

https://www.gov.si/novice/2023-02-22-veljati-je-zacel-zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zvizgacev/

POZIV ČLANOM OZS: Če pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga Zakon o zaščiti prijaviteljev naletite na vprašanja ali težave, se obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Zapisala:

Maja Lajevec, pravnica