Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Odprl sem s.p., kako je s plačevanjem davkov?

17. DECEMBER 2021  |   Tadeja Bučar

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Ne glede na način ugotavljanja davčne osnove, plačujejo samostojni podjetniki davek med letom (akontacija davka), po zaključku koledarskega leta pa je potrebno narediti še t.i. »zaključni« davčni obračun.   

Medletno akontiranje davka

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije predložiti pristojnemu davčnemu uradu tudi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti –  vloga: Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika.

Na podlagi predložene vloge, obrazca davčnega obračuna, se določi akontacija davka, ki se plačuje:

· v mesečnih obrokih (če znesek akontacije presega 400 EUR) ali

· v trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne presega 400 EUR).

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (npr. obrok akontacije za november je potrebno plačati do 10. decembra).

Akontacijo dohodnine je potrebno plačati na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

»Zaključni« davčni obračun

Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost, mora finančni upravi za koledarsko leto predložiti tudi »zaključni« davčni obračun, t.i. obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in sicer najpozneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Obračun zavezanec predloži na obrazcu, v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Davčni zavezanec mora, ne glede na način ugotavljanja davčne osnove, razliko med akontacijo  dohodnine (med letom plačanih obrokov davka) in dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v »zaključnem« davčnem obračunu, plačati v 30 dneh od dneva predložitve obračuna finančni upravi (doplačati mora tudi razliko za že dospele obroke akontacije za tekoče leto, najpozneje do 10. aprila, če pa odda davčni obračun preje, je ta rok najpozneje do 10. marca ali do 10. februarja).

V kolikor izhaja iz »zaključnega« davčnega obračuna preplačilo davka (znesek plačanih akontacij davka je višji od zneska ugotovljene davčne obveznosti po »zaključnem« davčnem obračunu), finančna uprava davčnemu zavezancu vrne razliko v 30 dneh po predložitvi davčnega obračuna (finančna uprava vrne tudi morebitna preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije za tekoče leto).

S predložitvijo obračuna davka za preteklo leto se na novo določijo tudi zneski akontacije davka od dohodka iz dejavnosti za tekoče leto.

 

Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon.

Svetovalka za podjetništvo

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska regija

 

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.