Odlog plačila davkov in prispevkov

16. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Vlada RS je sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  Zakon bo predvidoma v sredo, 25. 11. 2020 obravnavan v Državnem zboru, zato lahko pričakujemo še nekatere spremembe oz. dopolnitve.

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka ali prispevkov oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davka ali prispevkov ne zaračunajo obresti.  V kolikor pa zavezanec s plačilo posameznega obroka zamudi, mu z dnem zapadlosti obroka zapadajo vsi naslednji neplačani obroki.

Davčni organ bo o vlogi, ki jo bodo davčni zavezanci vložili elektronsko preko eDavkov, odločil v 8 dneh.

Ukrep velja do 31. decembra 2020, pri čemer ga lahko vlada podaljša še za obdobje 6 mesecev.