Obračun prispevkov tudi za "popoldanske" samostojne podjetnike

08. NOVEMBER 2017  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik uvaja nove obrazce obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev. Kdo bo v letu 2018 prvič oddajal obračune prispevkov za socialno varnost?

Poleg zavarovancev, ki že oddajajo obračune prispevkov ("redni" s.p.-ji, verski uslužbenci, družbeniki in delničarji, ki niso zavarovani na drugi podlagi), bodo z novim letom zavezanci za oddajo obračuna tudi:

* kmetje;

* osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;

* osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zaarovanje.

Kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani, bodo poročali na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti ("popoldanski" s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji, sobodajalci fizične osebe), bodo oddajale obračun na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, bodo poročale na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno zavarovanje.

Novi obvezniki bodo obračun prispevkov za januar dolžni prvič oddati februarja 2018.

Za vse obračune prispevkov velja, da obračun praviloma sestavi davčni organ in ga vroči zavezancu do 10. v mesecu za pretekli mesec preko portala eDavki. Če obračun ni odložen oziroma vsebuje napačne podatke, je zavezanec sam dolžan izpolniti in oddati pravilen obračun in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, seveda elektronsko preko portala eDavki. 

Nove obveznike zato pozivamo, da si čimprej uredijo dostope do portala oziroma za namene vročanja določijo pooblaščenca.