Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Obračun plače za marec 2020

17. APRIL 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Obračun plače za marec 2020 je najverjetneje najbolj zapleten izračun z največ neznankami v zgodovini obračunov plač.

Kaj moramo vedeti:

 1. Delavcu je potrebno izplačati neto plačo z nadomestili na plačilni dan, skladno z ZDR-1 najpozneje 18. v mesecu za pretekli mesec. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.
 2. Na dan izplačila plače delavcu na njegov TRR nakažemo neto plačo z nadomestili, povračila stroškov ter tudi krizni dodatek, če je do njega upravičen.
 3. Pri obračunu plač upoštevajte ukrepe iz ZIUZEOP, če ste do njih upravičeni. Pri nadomestilih plač za čakanje na delo upoštevajte oprostitev prispevkov, če utemeljeno pričakujete, da bo vlogi, ki ste jo oddali za nadomestila plač na ZRSZ, ugodeno. Za delavce, ki delajo v obdobju od 13.3.2020 do 31.3.2020, upoštevajte oprostitev prispevkov za PIZ (za oprostitev PIZa ne vlagate vlog!).
 4. Najkasneje 5 dni po izplačilu plače odvedite prispevke iz in na plačo, vendar le tiste, ki niso oproščeni plačila po ZIUZEOP in odvedite akontacijo dohodnine.
 5. Na plačilni dan oddajte REK-1 za obdobje od 1.3. do 12.3.2020 (VD 1001), REK-e z novimi vrstami dohodka (VD 1002, 1004 in 1190) boste oddali, ko bo oddaja le-teh mogoča. FURS podaljšuje roke za oddajo davčnih obračunov (pojasnilo FURS)
 6. Sklepov sodišč o izvršbi in davčnih izvršb v času trajanja ZIUZEOP ne izvršujemo (velja za že prejete in bodoče prejete), razen sklepov sodišč za preživnino. Odlog pa ne velja za administrativno upravne prepovedi. Vsi prejemki po ZIUZEOP so izvzeti iz izvršbe.
 7. Če bomo kaj naredili narobe, bomo napake/pomote popravljali naknadno

Obračun plače za marec 2020

Kako postopati:

 1. Vprašajte informatike ali so nadgradili programe za obračun plač po ZIUZEOP. Če je odgovor DA, pripravite obračun plač z uporabo programske podpore. V kolikor je odgovor NE jih povprašajte, kdaj bo program pripravljen za uporabo.
 2. V kolikor programerji programov za obračun plač niso nadgradili, bi se osebno lotila zadeve na naslednji način:
 • pripravila bi testni obračun plač s podatki za marec (redno delo, nadomestila, stimulacije, …), da ugotovim kakšno je neto izplačilo in akontacija dohodnine. V kolikor vam program obračuna plače ne deluje lahko uporabite tudi preverjeno aplikacijo za testni obračun plač
 • nato bi za obdobje od 13.3.2020 do 31.3.2020 upoštevala ukrepe iz ZIUZEOP, le tiste do katerih sem upravičena, zato da ugotovim, koliko prispevkov je potrebno odvesti.
 • Izračunala bi krizni dodatek in ga delavcem izplačala skupaj s plačo in ostalimi povračili stroškov (prehrana, prevoz na delo, …)

Primer izračuna:

Delavec ima enakomerno razporejen delovni čas, pet dni na teden po osem ur. Zadnje tri mesece je prejemal plačo v višini 1.500 eur bruto. Od 1. 3. do 12. 3. je opravil 72 ur rednega dela, od 13. 3. do 20. 3. je koristil LD,  od 21. 3. do 27. 3. je delal, od 28. 3. dalje pa je na čakanju na delo. Delavcu pri obračunu upoštevamo le splošno olajšavo. Delodajalec izpolnjuje pogoje za koriščenje ukrepov po ZIUZEOP.

Podatki za obračun plač:

 • fond ur: 176 od tega redno delo 72 ur, LD 48 ur, redno delo v času epidemije 40 ur, čakanje na delo 16 ur
 • nadomestilo za 16 ur ne sme biti nižje od 85,51 eur (940,58/176*16)
 • bruto I po vrsti dela:
 • redno delo 1.500/176*72 = 613,64 eur
 • LD 1.500/176*48 = 409,09 er
 • redno delo v času epidemije 1.500/176*40 = 340,91
 • nadomestilo 1500/176*16*80 % = 109,09 eur
 • krizni dodatek 200/22*5 = 45,45 eur
vrsta dohodka VD v REK-1 bruto v eur prihranek strošek strošek delodajalca
redno delo 1001 613,64     613,64
LD 1002 409,09 63,41   345,68
redno delo v času epidemije 1002 340,91 52,84   288,07
čakanje na delo 1004 109,09 109,09   0,00
krizni dodatek 1190     45,45 45,45
bruto I   1.472,73 225,34 45,45 1.292,84
prispevki na plače   237,11 83,94   153,17
skupaj   1.709,84 309,28 45,45

1.446,01

 

              prispevki za plačilo
        1001 1002 1004
  bruto dohodek   1.472,73 613,64 750,00 109,09  
prispevki delojemalca (22,1%) PIZ 15,50% 228,27 95,11 116,25 16,91 95,11
ZZ 6,36% 93,67 39,03 47,70 6,94 86,73
starševsko varstvo 0,10% 1,47 0,61 0,75 0,11 1,36
zaposlovanje 0,14% 2,06 0,86 1,05 0,15 1,91
prispevki delodajalca (16,1%) PIZ 8,85% 130,34 54,31 66,38 9,65 54,31
ZZ 6,56% 96,61 40,25 49,20 7,16 89,45
poškodbe pri delu 0,53% 7,81 3,25 3,98 0,58 7,23
starševsko varstvo 0,10% 1,47 0,61 0,75 0,11 1,36
zaposlovanje 0,06% 0,88 0,37 0,45 0,07 0,82
  splošna olajšava   291,67        
  davčna osnova    855,59        
  dohodnina lestvica 151,60 63,17 77,21 11,23  
  neto izplačilo   995,65 414,86 507,04 73,75 338,29

Vsekakor bo lahko pri obračunu plače na tak način prišlo do odstopanj. Te bomo popravljali naknadno, ko bodo programi delovali in bomo lahko oddali REK-e z vgrajenimi kontrolami.

Več informacij o ukrepu čakanja na delo preberite tu, o oprostitvi plačila prispevkov PIZ in izplačilu kriznega dodatka tu, o oddaji vloge na ZRSZ pa tukaj.

Srečno!