Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Objava sprememb Zakona o dohodnini

19. DECEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št.  158/2022 z dne 19. 12. 2022 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023. 

Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane, lahko strnemo v naslednje sklope:

1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu

2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ 2x v koledarskem letu do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

3. Normirani odhodki:

  • če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  50.000,00 80%    
50.000,00 100.000,00 40% nad  50.000,00
100.000,00   0% nad  100.000,00
  • če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci)
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov
nad do
  12.500,00 80%    
12.500,00 50.000,00 40% nad  12.500,00
50.000,00   0% nad  50.000,00

4. Odkup lastnih deležev bo ponovno obdavčen kot dividenda

5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem se zviša na 25%, normirani odhodki se ne spreminjajo (10%)

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur - 1,17259 * skupni dohodek

7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti prizna olajšava v višini 1.300 eur letno 

8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz 45% na 50%

9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno;
  • za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov,
  • za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov,
  • za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov,
  • za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov,
  • za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno.