Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Novost-spremenjen in dopolnjen »Zakon o tujcih« in »Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delo tujcev

16. APRIL 2021  |   Zdenka Bedekovič

 

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 57, so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih (ZTuj-2F) in Zakona o Zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C).

Zakonske določbe začnejo vejati za oba zakona petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, a se pričnejo uporabljati trideseti dan po uveljavitvi zakonov. Naj še opozorimo, da se zakonske določbe (ZTuj-2F), ki se nanašajo na znanje slovenskega jezika, začnejo uporabljati po preteku dveh let, od uveljavitve spremenjenega in dopolnjenega zakona. Spremenjene zakonske določbe petega odstavka 17. člena zakona ZZSDT-C in novi odstavek tretjega odstavka 38. člena ZZSDT-C, pa se začneta uporabljati eno leto po uveljavitvi zakonskih določil.

Poleg bolj zaostrenih pogojev bivanja za tujce v Sloveniji ter kompleksne krize na področju migracij, se je uvedla tudi v slovenski pravni red nova Direktiva 2016/208/EU.

Ta določa pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair.

Po novem se tudi uvaja dvoletno bivanja tujca v Republiki Sloveniji za združitev družine in ne več eno leto, kot je to bilo do sedaj. Torej po novem se bo dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine tujca podaljšalo pod enakimi pogoji, kot je bil ta izdan, a pod pogojem po zahtevi znanja slovenskega jezika za polnoletne družinske člane na vstopni ravni (A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira).  

Prav tako pa se bo zahtevalo znanje slovenskega jezika za tujce, ki v Sloveniji prebivajo dalj časa (A2 Skupni evropski jezikovni okvir). Po novem pa se spreminja tudi način dokazovanja prejemanja potrebnih sredstev za preživljanje.

Za tujce, ki se bodo v Republiki Sloveniji želeli usposabljati, izpopolnjevati ali opravljati pripravništvo, bodo morali ti predhodno pridobiti enotno dovoljenje. Zavod RS za zaposlovanje pa bo na zahtevo UE izdal soglasje k enotnemu dovoljenju na podlagi določenih dokazil. Eno od takih dokazil je tudi mnenje gospodarskega združenja ali zbornice, ki ga bo moral delodajalec pridobiti. Tovrstno usposabljanje pa bo tujec lahko opravljal eno leto z možnostjo podaljšanja za šest mesecev.

Dostop do celotne objave ZTuj-F2:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1153/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-tujcih-ztuj-2f

 

Dostop do celotne objave ZZSDT-C:

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1154/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zaposlovanju-samozaposlovanju-in-delu-tujcev-zzsdt-c