Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Novosti Zakona o urejanju trga dela

23. DECEMBER 2019  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

V Uradnem listu RS, št. 75/2019, so bile objavljene spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki jih je DZ sprejel 29. novembra letos. Spremembe zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi, to je 27. decembra 2019, pri čemer pa se vse spremembe ne začnejo uporabljati takoj.

Višje minimalno denarno nadomestilo

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela ZUTD, je zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila iz 350 evrov bruto na približno 530 evrov bruto. Ta sprememba  velja za tiste upravičence, ki bodo vlogo za denarno nadomestilo vložili po uveljavitvi novele zakona, to je s 27. decembrom 2019. 

Začasno in občasno delo upokojencev

Potrjene so bile tudi spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev. Upokojencu se omogoča opravljanje dela tudi do 90 ur na mesec, vendar največ tri mesece v koledarskem letu ob tem, da letno število ur opravljenega začasnega ali občasnega dela ostaja nespremenjeno, torej 720 ur.

Višja minimalna zavarovalna doba za priznanje pravice do denarnega nadomestila

Zvišuje se tudi minimalna zavarovalna doba za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Zavarovanec bo po novem moral pridobiti 10 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih, da se mu bo priznalo denarno nadomestilo.  Uporaba te spremembe je zamaknjena do začetka uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa, določenih s predpisom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti, najpozneje pa se začnejo uporabljati  1. januarja 2021.

19m/25m trajanje denarnega nadomestila

Spreminjata se tudi potrebna starost in zavarovalna doba pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe, ki pridobijo pravico do 19 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost (starost 53 let) oziroma do 25 mesecev prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost (starost 58 let). Sprememba se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi novele zakona. 

Znanje slovenskega jezika

Z namenom učinkovitejšega vključevanja oseb nazaj na trg dela in v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je za državljane tretjih držav določen pogoj znanja slovenskega jezika na ravni (A1) za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki ga morajo izpolniti v roku leta dni od vpisa v evidenco brezposelnih oseb. Intenzivnost in trajanje tečajev slovenskega jezika bosta prilagojena brezposelnim osebam. Sprememba se začne uporabljati štiri mesece po uveljavitvi novele zakona.

Za znanje slovenskega jezika se kot aktivnost lahko dogovorita v zaposlitvenem načrtu svetovalec in  brezposelna oseba, ki je državljan članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, tako da določita, da se  vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1).  

Nezmožnost za delo iz zdravstvenih razlogov

Spremenjena je tudi določba zakona v zvezi z delazmožnostjo brezposelne osebe (začne se uporabljati 6 mesecev po uveljavitvi zakona), po kateri bo Zavod  brezposelno osebo, ki bo začasno nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov več kot 60 dni, začel voditi in obravnavati kot začasno nezaposljivo osebo. Če je ta oseba prejemnik denarnega nadomestila, se ji to izplačuje tudi za čas trajanja začasne nezaposljivosti.

Sankcioniranje kršiteljev

Postopno (dvostopenjsko) sankcioniranje za kršitve obveznosti brezposelnih oseb  ostane v le v primeru, ko brezposelna oseba ni aktivni iskalec zaposlitve. Za primer prve kršitve obveznosti pa se znižuje denarno nadomestilo, in sicer v višini 30 % od mesečnega zneska denarnega nadomestila, ki mu je bilo priznano na dan storitve prve kršitve. To znižanje lahko pade tudi pod znesek minimalnega denarnega nadomestila, vendar le za določeno obdobje 2 mesecev.  Te spremembe se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi zakona.

Nepravočasna prijava na Zavod

Glede finančne sankcije (znižanje denarnega nadomestila) za osebo, ki se ne prijavi pravočasno v evidenco iskalcev zaposlitve, se le-ta ukinja, saj je praksa pokazala, da ta ukrep ne dosega cilja.