Novost spremenjenega Odloka o ukrepih na mejnih prehodih

13. NOVEMBER 2020  |   Zdenka Bedekovič

Objavljena je sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije z dnem 12.11.2020. Sprememba bo začela veljati 16.novembra 2020. 
 

Nova pravila odrejanja karantene – vstop v Republiko Slovenijo

S sprejetjem novega odloka se črtajo pravila odrejanja karantene. Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in opravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), določa pravila vstopa v Republiko Slovenijo in pravila napotitve v karanteno. Ta velja za osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, kjer obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom COVID-19. Brez omejitve vstopa v Republiko Slovenijo lahko vstopajo osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav. V primeru, da oseba nima prebivališča se jo napoti v karanteno na dom, kjer bo nastanjena, a stroške karantene krije oseba sama. V primeru, da tuji državljan ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli. Če pa bo oseba opravljala delo v Republiki Sloveniji, se ga napoti na naslov, ki ga delodajalec posreduje osebi pred prestopom meje.

Tako kot do sedaj mora biti test COVID-19 opravljen v državi članici Evropske unije. Lahko pa je opravljen tudi v državi schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepozna kot ustrezne. Ti morajo biti navedeni na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, a ne sme biti starejši od 48 ur.

 

Prečkanje meje

Dovoljen vstop brez karantene za 15 izjem

Odlok dovoljuje vstop v Republiko Slovenijo brez karantene na domu ter negativnega testa na prisotnost COVID-19 za 15 izjem. Po novem ne sodi več med izjeme oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja se omogoči prehod meje, če se ta na podlagi dokazil vrača v 14 urah po prehodu meje. 

Prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov

Prehajanja meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov je razširjeno tudi na prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov. V obeh primerih je potrebna vrnitev v času, ki je nujno potreben za izvedbo opravila, ki pa ne sme biti daljši kot 12 ur.

 

Kontrolne točke ob meji s Slovenijo (Italija, Avstrija in Madžarska)

Državno mejo izven kontrolnih točk z Italijo prestopajo lahko tako državljani Slovenije kot državljani EU ali schengenskega območja, a ti morajo imeti prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Podobno je z Avstrijo in Madžarsko.

 

Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah – preverjanje zdravstvenega stanja

Uvaja se možnost, da po navodilih NIJZ-a na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje osebe ob prehodu meje.  

Začetek veljavnosti odloka spremenjenega odloka:

Sprememba bo začela veljati tretji dan po objavi 16.11.2020.

Spremenjeni seznam držav 

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2.

Povezava do odloka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020153.pdf

Povezava do spremembe odloka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020159.pdf

Povezava do novosti odloka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020163.pdf