Po novem prekinitev karantene na domu s hitrim testom

15. JANUAR 2021  |   Zdenka Bedekovič

Od 16. januarja začne veljati nov odlok o prehajanju meje. Ta prinaša nekaj novosti.

Po novem bo brez negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ter karantene dovoljen prehod mej dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Torej za tiste, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo iz kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. Naj pa opozorimo, da se ti morajo vrniti takoj v državo po opravljenem delu.

Ob vstopu v Republiko Slovenijo je po novem skrajšana veljavnost hitrega antigenskega testa. Ta po novem ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, a mora še vedno biti opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.

V primeru, da je oseba napotena ob vstopu v Republiko Slovenijo v karanteno na domu, jo lahko ta prekine z opravljenim testom na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAGT. Če je test negativen, je karantena prekinjena.

Glede testiranja po PCR metodi ni nobenih sprememb, a še vedno ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Ti so priznani na podlagi objavljenega seznama Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.    

V Republiko Slovenijo je možno vstopiti brez karantene ali negativnega testa na podlagi naslednjih izjem:

- čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisno izjavo utemeljiti razlog prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

 

- osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo listino;

 

- osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

 

- osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

 

- predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

 

- osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenjo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

 

- osebi z diplomatskim potnim listom;

- oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se vrne takoj po opravljeni storitvi;

- državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja (opralvjanje varstva in pomoč osebam);

- otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom;

- dnevno ali občasno prehajanje meje zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

- dovoljen prestop meje zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. 

Na novo se je na seznam EU-ja oziroma schengenskega območja uvrstila Irska, a na seznamu tretjih držav ni nobenih sprememb.

Dostop do celotnega odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0104/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Dostop do celotne objave odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

 Dostop do odloka na naslednji povezavi:  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3792/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19

Podrobnosti v objavljenemu odloku:

 https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020196.pdf