Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Normiranci ostajajo, ampak ...

21. JUNIJ 2017  |   Jasmina Malnar Molek

»Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo« bi lahko zapeli poslanemu predlogu nabora ukrepov na davčnem področju za 2017. V letošnjem letu se bo Ministrstvo za finance (MF) lotilo normirancev, davčnih zavezancev, ki ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Osnutek predloga sprememb pri normirancih obsega:

  1. Znižanje obsega normiranih stroškov

Po veljavni zakonodaji normirani odhodki znašajo 80%. Kakšen procent nam bodo vzeli, nam na MF ne izdajo.

  1. Povratek v sintetično obdavčitev

Skladno z veljavno zakonodajo so samostojni podjetniki normiranci obdavčeni po stopnji 20%. Gre za cedularno/dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dohodek s.p.-ja ne všteva v letno odmero dohodnine. Sprememba obdavčitve bi pomenila, da bi se dohodek, ki bi ga dosegel normirani s.p. obdavčil preko dohodninske lestvice in se všteval v letno odmero dohodnine. Vlada RS bo, tako pišejo v predlogu, normirancem zato priznala olajšave vezane na osebne okoliščine, nadgrajeni sistem pa naj bi bil ugodnejši za zavezance, ki vstopajo v svet podjetništva oziroma dosegajo nizke prihodke.

  1. Prenova mehanizmov proti zlorabam

Vlada RS namerava zajeziti zlorabe, ki naj bi bile ugotovljene, pri poslovanju med povezanimi osebami. Kako in na kakšen način iz predloga ni moč razbrati.

S spremembo sistema naj bi dosegli večjo učinkovitost in pravičnost sistema, zmanjšali negativne vplive, ki se odražajo na trgu dela ter odvrnili zlorabe sistema. Zakaj se nam ponovno zdi, da bo sprememba ugodno vplivala le na proračun? Vsekakor drži, da je po trenutno veljavni zakonodaji obdavčitev normirancev dokaj nizka (4% prihodkov), vendar ima država zagotovljen prihodek. Ne glede na dejansko poslovanje normiranega samostojnega podjetnika ali normiranega podjetja, mora normiranec državi plačati davek. Sprememba sistema se bo najverjetneje sprevrgla v množičen izstop iz sistema, prehod iz normiranega s.p.-ja v s.p., ki ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, kjer imajo davčni zavezanci možnost uveljavljati dejanske stroške povezane s poslovanjem podjetja, prenašati eventuelno davčno izgubo v prihodnja davčna obdobja in možnost koriščenja olajšav.

V OZS zavračamo vsako spremembo zakonodaje, ki bi negativno vplivala na poslovanje in konkurenčnost malega gospodarstva, zato ostro nasprotujemo znižanju višine normiranih odhodkov in povratku normirancev v sintetično obdavčitev.