Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Nekriti fiksni stroški in izguba

15. DECEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

V zadnjem času se pojavljajo vprašanja ali je zavezanec upravičen do prejema pomoči iz naslova delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, če v upravičenem obdobju izkazuje dobiček.

Žal NE. Začasni ukrep sloni na ukrepu EU Začasni okvir za državne pomoči, točka 3.12., ki med upravičence šteje le zavezance, ki v zadnjem kvartalu 2020 (1. oktober 2020 do 31. december 2020) izkazujejo neto izgubo.

denar
Točka 3.12 

Za namene te točke se izgube podjetij, navedene v njihovih izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju (***), štejejo za nekrite fiksne stroške. Pomoč v okviru 13.10.2020 SL Uradni list Evropske unije C 340 I/7 tega ukrepa se lahko dodeli na podlagi predvidenih izgub, medtem ko se končni znesek pomoči določi po realizaciji izgub na podlagi revidiranih računovodskih izkazov ali, z ustrezno utemeljitvijo, ki jo država članica predloži Komisiji (na primer v zvezi z značilnostmi ali velikostjo določene vrste podjetij), na podlagi davčnih izkazov. Vsako plačilo, ki presega končni znesek pomoči, se povrne.

Za izračun neto izgube pripravite izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020:

a) med prihodki upoštevajte vse prihodke (iz poslovanja, financiranja in druge) v navedenem obdobju, vključite tudi prihodke iz naslova prejetih državnih pomoči (čakanje na delo, subvencije za skrajšan delovni čas, temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljen dohodek, itd ...). Med prihodke iz naslova prejete državne pomoči NE zajamete pomoči iz naslova nekritih fiksnih stroškov!

b) med odhodki upoštevajte vse odhodke (iz poslovanja, financiranja in druge) v navedenem obdobju. Odhodke, ki se nanašajo na celotno leto (amortizacija, zavarovanja, vzdrževanja, najemnine, ipd ...) upoštevajte sorazmerno za upravičeno obdobje.

c) prihodki - odhodki = celotni dobiček (AOP 182) ali celotna izguba (AOP 183).

d) pripravite davčni obračun, pazite na davčno priznane/nepriznane prihodke in odhodke, ugotovite davčno osnovo in jo znižajte za olajšave in nepokrite davčne izgube (max. do 63%) ter izračunajte davek.

e) izračunan davek vnesete pod AOP 184 (velja za d.o.o.)

e) neto izguba

* d.o.o.  neto izguba = AOP 187

* s.p.  neto izguba = AOP 183 

f) neto izguba * 90% (mikro in mala podjetja) = max. višina izgube, ki se upošteva pri prejemu pomoči.

Zavezanec lahko prejme pomoč do višine 90% neto izgube (velja za mikro in mala podjetja).