Ne pozabite oddati vloge za štipendijo za deficitarne poklice!

07. JUNIJ 2017  |   Tadeja Bučar

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklice za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Namen štipendije:  

 • zagotavljati ustrezen kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujati vpis na področja izobraževanja, ki zagotavljajo in izboljšujejo zaposljivost,
 • spodbujati vpis v izobraževalne programe za katere trenutno ni dovolj zanimanja,
 • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v januarju 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. 


Predmet razpisa:
predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega programa. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Rok prijave / oddaje vloge: od 15. junija 2017 do vključno 20. septembra 2017.

Pogoji razpisa: Dijaki morajo biti v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v prvi letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati ostale razpisne pogoje (priloge).

Nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • tesar/tesarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka

Višina štipendije: Štipendija za deficitarne poklice znaša 100,00 EUR mesečno.

Način oddaje vlog: Vlogo je potrebno vložiti na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP« od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.

Priloge k vlogi (za rezidente Slovenije): Fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017 (oz. zadnjega šolskega leta, ki ga je dijak zaključil / opravil).

Merila za izbor (izbirni postopek): Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani po naslednjih merilih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Pomembne informacije:

 • štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka,
 • štipendija ne vpliva na plačilo dohodnine, saj je tovrstna štipendija oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25.člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2,
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice,
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij na spletni strani Javnega štipendijska, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.