Nadomestilo plače, če bodo morali delavci zaradi koronavirusa ostati doma

28. FEBRUAR 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Zaradi koronavirusa se delodajalci sprašujejo, koliko bodo delavcem morali izplačati plače v primeru, da bodo le-ti morali ostati doma.

MDDSZ in MGRT pripravljata intervencijske ukrepe, ki bodo namenjeni tudi delodajalcem v primeru, da njihovi delavci ne bodo mogli/smeli prihajati v službo. Kakšni bodo, še ni znano.

Ob trenuno veljavni zakonodaji pa ima delodajalec vsaj tri možnosti. V primeru, da osebni zdravnik delavcu odredi izolacijo, le-temu pripada nadomestilo plače, ki se od prvega dne zadržanosti dalje izplačuje v breme ZZZS in ni strošek delodajalca. Nadomestilo prvih 90 dni znaša 90 %, nadalje pa 100 %.koronavirus

Delodajalec lahko delavcem tudi omogoči delo od doma. Ob tem obstaja sicer nekaj zakonskih zahtev (obvestilo IRSD, pogodba o zaposlitvi za delo na domu, ....), vendar upam, da bo v tako izrednih razmerah prevladal razum in inšpektorji ne bodo globili delodajalcev, katerih delavci bodo zaradi izrednih razmer delali od doma. V tem primeru mora delodajalec delavcu izplačati plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (137/6. člen) pa tudi omogoča, da v primeru višje sile, tveganje nosita delodajalec in delavec. To pomeni, da če delavec zaradi višje sile ostane doma zaradi, mu pripada 50 % nadomestilo plače, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. Ta ukrep verjetno pride v poštev predvsem za delavce, katerih narava dela ne omogoča dela od doma, če se koronavirus šteje za višjo silo. Upam, da se bo o tem kaj izjasnil MDDSZ.

Možnost pa je še čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1) zaradi poslovnemga razloga z namenom ohranjanja zaposlitve. V tem primeru pa ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

Vsekakor pa je potrebno primere presojati posamično.

V kolikor boste potrebovali vzorec odredbe za čakanje na delo doma, ga lahko naročite na spletni strani www.svetovanje.si.