Na udaru inšpektorjev so računovodski servisi

07. NOVEMBER 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Inšpektorji v računovodskih servisih preverjajo izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ste sprejeli vse ukrepe, ki ste jih dolžni zagotoviti, usposabljate zaposlene, ste pripravljeni na obisk?

V kolikor lahko odgovorite pritrdilno, se udeležite seminarja in obkljukajte tudi obvezno usposabljanje. Če pa je odgovor ne, pa se morate zagotovo udeležiti seminarja, da se izognete visokim globam! Izobraževanje, pripravljeno izključno za Vas, bomo izvedli 15.11.2019 (spletna prijava).

Na udaru inšpektorjev so računovodski servisi

Zakon nalaga računovodskim servisom izvajanje naslednjih ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma:

  • pregled stranke,
  • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
  • imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
  • skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
  • pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
  • izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisih. 

 

Osnovni dokumenti, ki jih je treba potrebno pripraviti, ne glede na število zaposlenih, so:

  • ocena tveganja,
  • pravilnik o izvajanju notranje kontrole in
  • program letnega usposabljanja zaposlenih

 

V OZS lahko naročite tudi vzorec Pravilnika in vprašalnike za pregled stranke.