Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Minimalna plača ni enaka najnižji osnovi za obračun prispevkov!

03. MAREC 2023  |   Jasmina Malnar Molek

"Zakaj se prispevki za socialno zavarovanje delavcev obračunajo od višje zavarovalne osnove in ne minimalne plače? " je pogosto vprašanje delodajalcev.

Zakon o minimalni plači (ZMinP) določa, da je delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v znesek minimalne plače. Če delavčeva osnovna plača (skupaj z dohodki, ki se lahko vštevajo v minimalno plačo) ne dosega zneska minimalne plače, delodajalec obračuna in delavcu tudi izplača razliko do minimalne plače.

Minimalna plača v letu 2023 znaša 1.203,36 eura.

Minimalna plača ni osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače!

Najnižja zavarovalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost od leta 2021 dalje znaša 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Pri plači izplačani v januarju in februarju tekočega leta se upošteva znesek povprečne letne plače zaposlenih v RS za predpreteklo leto, kar pomeni, da najnižja zavarovalna osnova za to obdobje leta 2023 znaša 1.181,75 eura.

Za izplačila od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.

Osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, če se vštevajo v davčno osnovo.

Če osnova za plačilo prispevkov zaposlenega ne dosega najnižje zavarovalne osnove, se prispevki obračunajo od najnižje zavarovalne osnove, pri čemer delodajalca bremeni tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca (15,5%) in zdravstveno zavarovanje delojemalca (6,36%) od razlike do najnižje zavarovalne osnove.

Že uporabljate naš spletni pripomoček? Preizkusite ga.