Koliko prihrani delodajalec, če ne plača PIZ in izplača krizni dodatek?

12. APRIL 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

ZIUZEOP nalaga delodajalcu, da vsem delavcem, ki delajo, ob izplačilu plače izplača še krizni dodatek. To velja za obdobje od 13. 3. do 31. 5.. Krizni dodatek je oproščen plačila prispevkov in davkov in se ne všteva v letno odmero dohodnine.

Bruto I delavčeva plača v EUR

PIZ I (15,5 %)

PIZ II (8,85 %)

Skupaj PIZ

Krizni dodatek za celoten mesec

Razlika v prid delodajalca

940,58

157,67

90,02

247,69

200

+ 47,69

1.500,00

232,50

132,75

365,25

+ 165,25

2.000,00

310,00

177,00

487,00

+ 287,00

2.500,00

387,50

221,25

608,75

+ 408,75

2.821,74

437,37

249,72

687,09

+ 487,09

3.500,00

542,50

309,75

852,25

0

+ 852,25

4.000,00

620,00

354,00

974,00

+ 974,00