Kdor čaka, dočaka

05. JULIJ 2019  |   Zdenka Bedekovič

V zadnjem obdobju so vprašanja delodajalcev dvignila kar precej prahu ter spodbudila ugibanja in polemike o časovnem podpisovanju meddržavnega sporazuma o zaposlovanju srbskih delavcev migrantov med Slovenijo in Srbijo. Ugibanj je sedaj konec. Sporazum o zaposlovanju srbskih migrantov, ki so ga mnogi nestrpno pričakovali, je bil podpisan in objavljen v Uradnem listu RS številka 38/2019 z dne 14.6.2019. Zakonske določbe pa so stopile v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Po vsebini je sporazum podoben tistemu, ki je bil podpisan z Bosno in Hercegovino, a  z določenimi dopolnitvami, saj je bil predhodni sporazum dober pokazatelj pomanjkljivosti, ki so se pojavile v praksi. Mnogi delodajalci zaradi pomanjkanja delovne sile jemljejo sporazum kot nujo in z zaskrbljenostjo zrejo v prihodnost z mislijo, kako dobrega delavca zadržati čim dlje v svojem podjetju. Tudi v primeru, ko ima delavec prost dostop do slovenskega trga, kajti v ozadju so evropski trgi, ki so zelo privlačni za delavce migrante.     

Napovedi o izboljšavah za vse udeležence, ki so jih napovedali s sklenjenim sporazumom, so preuranjene. Odgovor bo vsekakor dal terenski poligon, na katerem se krešejo različna mnenja delodajalcev in drugih deležnikov  v že tako prevročih medsebojnih besednih dvobojih.