Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Katere trgovine in cvetličarne bodo lahko odprte 31. 10. in 1. 11.?

24. OKTOBER 2018  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Bližata se za večino delavcev dva praznična, dela prosta dneva, za cvetličarje in trgovce pa dneva, na katera imajo veliko dela. Vse lepo in prav, če ne bi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (KPDTS) določala, da na 31. 10. in 1. 11. v trgovinah in cvetličarnah ne smejo delati delavci, ki so redno zaposleni.

Prve večje omejitve nedeljskega dela je prinesel Aneks št. 3 h KPDTS, ki je veljal od 1. januarja 2018 do uveljavitve nove, ki velja od 15. avgusta dalje.

Koga zavezuje KPDTS?

To je prvo in ključno vprašanje, na katerega si morate odgovoriti.

1. Katera je vaša glavna dejavnost vpisana v Poslovnem registru Slovenije?

2. Ali je ta dejavnost navedena v KPDTS?

KPDTS velja za vse delodajalce, ki imajo skladno z zakonom kot glavno dejavnost registrirano področje trgovinske dejavnosti G:
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.

3. Ali ima KPDTS (ali druga) razširjeno veljavnost?

Razširjena veljavnost KP pomeni, da velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost, ki spada pod določeno KP. Če KP nima razširjene veljavnosti, velja le za delodajalce, ki so člani delodajalskih združenj, ki so podpisniki te KP.

KPDTS IMA razširjeno veljavnost!

4. Če vas KPDTS ne zavezuje po glavni dejavnosti, morate preveriti, ali ste v pogodbi o zaposlitvi z zaposlenimi zapisali, da se ravnate po tej KP.

Če ste to zapisali v pogodbo o zaposlitvi, vas zavezuje KPDTS, kljub temu, da ne opravljate glavne dejavnosti iz področja G (45, 46, 47).

5. Delodajalca lahko zavezujeta dve kolektivni pogodbi. V tem primeru velja, da mora delodajalec v vsakem konkretnem primeru (na primer odmera letnega dopusta, nedeljsko delo), uporabiti tisto, ki je za delavca ugodnejša.

Zgornji kriteriji so osnova in nikakor ni nujno, da če imate trgovino v trgovskem centru, da to avtomatično pomeni, da se morate ravnati po KPDTS!

Kdo bo lahko 31. 10. in 1. 11. delal?

Člen 43 KPDTS določa, da delodajalec, razen izjem, na delo na 15 praznikov, med katerimi sta tudi 1. 10. in 1. 11. na delo ne sme razporediti redno zaposlenih delavcev.

Delavci, ki bodo na ta dni lahko delali so:

 • nosilec dejavnosti (fizična oseba, ki je kot lastnik vpisana v sodni (poslovni) register),
 • družinski člani (zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (zakonec ali zunajzakonski partner), otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter bratje in sestre) in
 • delavci, ki
  • opravljajo dela, kot jih nalagajo posebni predpisi (npr. dostava zdravil, oskrba živali, zahteve, kot izhajajo iz koncesij, …),
  • opravljajo naloge neposredno povezane z dejavnostmi, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področje energetike in komunale,
  • opravljajo delo v prodajalnah, ki bi se po ZPDPCP lokacijsko štele kot mejne prodajalne, ter v prodajalnah, ki bi se po CZ lokacijsko štele kot proste carinske prodajalne,
  • pripravljajo in pečejo kruh, slaščice, … v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora,
  • pripravljajo mesne pripravke, … v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavci ne ponujajo ali ne prodajajo izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravljajo drugih opravil v okviru prodajnega prostora,
  • opravljajo naloge v transportu, distribuciji blaga ali skladišču, v okviru zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne,
  • opravljajo naloge zagotavljanja varnosti oseb in premoženja,
  • opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje,
  • opravljajo naloge polnjenja prodajnih avtomatov,
  • opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah,
  • opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov,
  • izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini,
 • delavci, ki opravljajo prodajo na bencinskih servisih.

Dodatno plačilo:
Delavci, ki bodo na 31. 10. in/ali 1. 11. delali (ker spadajo pod izjeme), so upravičeni do 250 % dodatka za vsako uro dela na tak dan (71. člen KPDTS).

Kdo poleg izjem lahko dela?
Vsi, ki niso redno zaposleni. Upokojenci (na podlagi pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojencev), študentje in dijaki (na podlagi študentske napotnice), kdor lahko opravlja kratkotrajno delo, ...

OPOZORILO:
Če boste na te dni na delo razporedili redno zaposlene delavce, ki ne spadajo pod eno izmed zgoraj naštetih izjem:

1. ste storili prekršek po 11. točki 217a. člena Zakona o delovnih razmerjih, za katerega je zagrožena globa od 1.500 do 4.000 eur,

2. morate delavcu plačati 250 % dodatek za vsako uro dela na tak dan (71. člen KPDTS) in

3. morate delavcu plačati denarno odmeno v višini 500% za vsako uro dela na tak dan (45. člen KPDTS).