Kaj bodo delovni inšpektorji kontrolirali v letu 2017?

03. APRIL 2017  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

1. Največ poudarka bodo namenili kontroli na področju spoštovanja določb o delovnem času ter počitkih in odmorih.

2. Kontrolirali bodo prekarne oblike dela - če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.

3. Nadzorovali bodo kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu tako pri delodajalcih kot pri za to pristojnih strokovnih institucijah - kontrolirali bodo, ali ste ustrezno prepoznali nevarnosti v delovnih procesih ter sprejeli učinkovite ukrepe za zmanjševanje tveganj, cilj: manj poškodb pri delu.

4. Posebno pozornost bodo namenili kontroli prilagajajna delovnih mest v delovnih procesih za delavce vseh starostnih kategorij - cilj: zdravi delavci v prehodu v tretje življenjsko obdobje.

5. Kontrolirali bodo, ali zagotavljate dostojno delovno okolje in imate urejeno varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih.

6. Povečana bo kontrola pri delodajalcih, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem in pri uporabnikih.

7. IRSD bo izvajal usmrejene akcije nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje ter predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu:

- na začasnih in premičnih gradbiščih,

- pri delodajalcih v dejavnosti čiščenja (SKD N81.2),

- pri delodajalcih v dejavnosti prometa,

- pri delodajalcih v dejavnosti trgovine,

- v dejavnosti obratovanja fitnes objektov (SKD R 93.130).

8. Povečali bodo nadzor nad izvajanjem določb o pravicah napotenih delavcev.