Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

JP Spirit in nekriti fiksni stroški

24. DECEMBER 2020  |   Tadeja Bučar

Glede na dejstvo (ter po pojasnilu odgovornih institucij), da so se v skladu z Javnim pozivom SPIRIT-a za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 sofinancirali obratovalni stroški podjetij v gostinstvu in turizmu za razdobje od 12. marca do 31. maja 2020, se navedeni prihodki iz naslova državne pomoči (ne glede na dejanski prejem sredstev v decembru 2020) ne izkazujejo med prihodki pri ugotavljanju izgube davčnega zavezanca za razdobje 1.10.2020 do 31.12.2020 v povezavi z državno pomočjo v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Navedeno stališče izhaja tudi iz mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki, med drugim, določajo, da se morajo državne podpore pripoznavati strogo dosledno kot prihodek v obdobjih, v katerih se vzporejajo z zadevnimi stroški, ki naj bi jih nadomestile.

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.