Izplačajte regres do 1.7.!

19. JUNIJ 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Med najaktualnejše teme zgodnjega poletja se zagotovo uvršča regres. Ugodnejša davčna obravnava, ki je bila sprejeta v začetku maja je sprožila plaz vprašanj, povezanih predvsem z neobdavčeno višino in rokom izplačila. Zato ponovno ponovimo, regres za letni dopust je potrebno skladno z Zakonom o delovnih razmerjih izplačati najkasneje do 1.7. tekočega koledarskega leta, zaradi vikenda je zadnji dan za izplačilo 28.6.2019.

Kasnejše izplačilo je možno le, če kolektivna pogodba nelikvidnega delodajalca to omogoča. Nelikvidnost se meri po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in ne pomeni, da na transakcijskem računu začasno nimamo dovolj finančnih sredstev.

regres

Izplačilo regresa v zakonsko določenem roku ni podvrženo plačilu dajatev (prispevkov in dohodnine) do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji na dan izplačila. Eventuelno izplačilo po tem roku pa se, skladno s pojasnilom FURS Regres za letni dopust, z davčnega vidika šteje za drug dohodek, od katerega je potrebno obračunati in odvesti vse dajatve (prispevke in dohodnino). 

Davčnemu organu ne oporekamo drugačne davčne obravnave regresa, v kolikor se višina regresa za letni dopust določi naknadno, po prvem izplačilu in je vezana na poslovno uspešnost delavca ali delodajalca.

V kolikor pa delodajalec pred prvim izplačilom regresa sprejme sklep o višini regresa za tekoče koledarsko leto in v sklepu tudi navede roke za izplačilo, pa v OZS menimo, da gre za grob poseg v delovnopravno zakonodajo in nedopustno prekvalifikacijo dohodka,  zato smo FURSu poslali naslednji apel.

Več o regresu najdete v majskem Obrtniku in na blogu. Ker pa se članstvo v OZS splača, smo vsem članom brezplačno na voljo tudi preko elektronskega naslova svetovanje@ozs.si ali preko telefonske številke 01 58 30 553.