Izkoristite subvencije za zaposlitev!

11. AVGUST 2017  |   Jasmina Malnar Molek

Se vaša dejavnost širi? Ne zmorete več opraviti vsega dela sami? Iščete sodelavce? Jih želite preizkusiti ali usposabljati na delovnem mestu? Če je odgovor da, se obrnite na Zavod za zaposlovanje in z zaposlitvijo brezposelne osebe pridobite tudi nepovratna sredstva.

Število registriranih brezposelnih v letu 2017 upada, konec julija je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 84.674 oseb. Po ocenah naj bi se do konca leta odprlo novih 12.000 delovnih mest.

Registrirano brezposelne osebe po ravni izobrazbe, 2017

     

Ravni izobrazbe

jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

1+2 - OŠ ali manj

32.021

31.195

28.601

27.194

26.279

25.405

24.894

3+4 - nižje, srednje poklicno izobr.

28.115

27.413

25.436

24.152

23.123

22.295

22.067

5 - srednje tehniško, strokovno, splošno izobr.

25.911

25.357

24.246

23.288

22.344

21.514

21.565

6+7+8 - visokošolsko izobr. prve, druge, tretje stopnje

17.689

17.374

16.906

16.453

15.909

15.579

16.148

Skupaj

103.736

101.339

95.189

91.087

87.655

84.793

84.674

vir: ZRSZ

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja:

1. Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev ... več

2. Trajno zaposlovanje mladih

Subvencija za zaposlitev brezposelnih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas ... več

3. Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Ste nevladna organizacija? V okviru tega programa lahko pridobite subvencijo 7.250 EUR ali 9.250 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine. Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Program se izvaja na podlagi javnega povabila ... več

4. Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Maribora z okolico ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi ... več

5. Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež v Pomurju in tam opravljate svojo dejavnost? Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi ... več

6. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 2016

Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 let, lahko za največ prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017 ... več

7. Usposabljanje na delovnem mestu 2017-2018

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Javno povabilo je odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 ... več

8. Delovni preizkus 2017/2018

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2018 ... več

 

Glede na registrirano število brezposelnih težko razumem, da ustreznega kadra v Sloveniji ni in da je potrebno delavce iskati v tujini, pri čemer imam v mislim predvsem opravljanje enostavnejših, manj zahtevnih del. So   razlog previsoka pričakovanja, pomanjkanje volje do dela, previsoki socialni prejemki, siva ekonomija, ... vedno vroča tema, zato jo bomo v letošnjem poletju, ki ne skopari z visokimi temperaturami, pustili lepo pri miru.