Delodajalci lahko pridobite subvencijo ZRSZ v višini 5.000 EUR!

05. APRIL 2017  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bo ZRSZ, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajal prednost osebam, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
  • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Višina subvencije:

  • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
  • sorazmerno manj
    ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali
    ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo ZRSZ nakaže v dveh enakih delih na podlagi : prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Podrobnejše informacije javnega razpisa