Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Bolniško nadomestilo v breme ZZZS po ZIUZEOP

12. APRIL 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Zelo dobrodošel je tudi ukrep, po katerem delavcu v obdobju od 11. aprila do 31. maja 2020 nadomestilo plače izplača delodajalec v breme ZZZS (56/1 ZIUZEOP). Gre za nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba zunaj dela, poškodba po tretji osebi zunaj dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen), ki ga je do uveljavitve ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati delodajalec ali samostojni zavezanec v svoje breme. Ukrep velja tako za vsa nadomestila, ki so posledica ugotovljene začasne nezmožnosti za delo pred 11. aprilom, kot tudi za vsa tista nadomestila, za katera se je začasna nezmožnost za delo ugotovila 11. aprila ali kasneje.

ZZZS delodajalcu povrne, kot običajno bruto II.

Do tega ukrepa so delavci upravičeni ne glede na to, ali gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 delovnih dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo pa v posameznem primeru traja manj kot 10 delovnih dni (137/4 ZDR-1 in 56/1 ZIUZEOP).
ZZZS

V kolikor delavec zboli zaradi koronavirusa in se je okužil na delovnem mestu, gre za poškodbo pri delu, ki jo je treba prijaviti na IRSD. Delodajalec pa je upravičen do povrnitve bolniškega nadomestila v breme ZZZS od prvega dne zadržanosti dalje.

Do tega ukrepa so upravičene (56/1 ZIUZEOP)

• osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji,

• osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane,

• osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah ter tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače,

• osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja,

• osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic,

• družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic,

• kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, če plačujejo prispevek od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

• vrhunski športniki in vrhunski šahisti – člani telesnokulturnih in šahovskih organizacij v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova.

Velikost nadomestila za delavca znaša 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas (137/8 ZDR-1 in 56/3 ZIUZEOP). Za samostojnega zavezanca pa se uporabljajo pravila ZZVZZ.

ZZZS bo delodajalcem nadomestilo povrnil v 60 dneh, samostojnim zavezancem pa v 30 dneh. Zahtevo je treba vložiti najkasneje do 30. septembra 2020 (56/5 ZIUZEOP). Ta ukrep pa ne velja za neposredne in posredne proračunske uporabnike (56/9 ZIUZEOP).

Primer:

Delavec je na bolniškem dopustu od 23. marca. S katerim dnem bo bolniško nadomestilo prešlo v breme ZZZS?

Bolniško nadomestilo je od 23. marca do 10. aprila v breme delodajalca. Od 11. aprila pa ga delodajalec izplačuje v breme ZZZS.

Primer:

Delavec je na bolniški od 13. aprila. S katerim dnem bo bolniško nadomestilo prešlo v breme ZZZS?

Bolniško nadomestilo bo prešlo v breme ZZZS s prvim dnem zadržanosti, to je 13. aprila.