Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Bo sezonsko delo rešilo primanjkljaj delavcev?

05. JULIJ 2022  |   Zdenka Bedekovič

Problematiko primanjkljaja delovne sile delodajalci v svojih dejavnostih rešujejo na različne načine. Najpogostejši način, ki ga delodajalci zelo radi uporabljajo, je sklepanje pogodb za opravljanje sezonskega dela preko podjemne ali avtorske pogodbe. Poleg te rešitve je ena od možnih rešitev tudi sklepanje pogodb za zaposlitev za določen čas s študenti oz.,dijaki iz Evropske unije, EGP-ja in Švice za opravljanje del v času sezone, kot tudi sklepanje pogodb za določen čas s tujimi delavci iz tretjih držav.     

Zanimanje za sezonsko delo narašča, tako s strani študentov oz., dijakov iz EU področja, kot tudi tujih delavcev iz tretjih držav. Delodajalci se s študenti iz EU področja za opravljanje sezonskega dela praviloma dogovarjajo direktno. Kronično pomanjkanje ustreznega kadra pa se kaže v skoraj vseh dejavnostih, zato so tovrstne ponudbe zelo dobrodošle, saj zapolnjujejo manjkajoči kader v času poletnih mesecev.    

Tudi gostinci množično povprašujejo po študentih in dijakih iz EU področja, ki bi bili pripravljeni pri njih opravljati sezonsko delo v gostinstvu.

Naj opozorimo, da imajo vsi tujci, ki prihajajo iz EU področja (ne glede na morebiten status študenta v svoji matični državi), prost dostop do trga dela v Republiki Sloveniji, saj ti ne potrebujejo nikakršnega dovoljenja za delo in prebivanje. To velja tudi za delavce, upokojence, skratka za vse državljane iz EU-ja. Medtem, ko tujci iz tretjih držav nimajo te pravice, zato potrebujejo dovoljenje za sezonsko delo.

Naj omenimo, da poznamo dve vrsti dovoljenj, in sicer:

- dovoljenje za sezonsko delo, ki je odvisno od časa trajanja zaposlitve ter- več tu  

- enotno dovoljenje za sezonsko delo za katerega je potrebno pridobiti soglasje Zavoda RS za zaposlovanje -

 več tu  

V primeru, ko študent iz EU področja opravlja sezonsko delo več kot 90 dni v Republiki Sloveniji, mora delodajalec s tem študentom skleniti pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja sezonskega dela ter ga prijaviti v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Potrebno je tudi prijaviti njegovo prebivališče na UE, kjer bo prebival.  

Ne glede na njegov status študenta v matični državi, se v Republiki Sloveniji obravnava kot delavec po Zakonu o delovnih razmerjih. To pomeni, da je najnižje plačilo za delo minimalna plača. Prav tako pa študentu iz EU področja pripadajo tudi vse ostale pravice iz naslova delovno-pravne zakonodaje za čas sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Na koncu naj povzamemo, da je za dejavnosti gostinstva in turizma ter še nekatere druge dejavnosti sezonsko delo nujno potrebno, saj brez najemanje tuje delovne sile naše dejavnosti preprosto rečeno ne bi preživele.