Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Bliža se konec prehodnega obdobja. Kako naprej?

23. DECEMBER 2020  |   Zdenka Bedekovič

S 31.12.2020 se izteka prehodno obdobje za izstop Združenega kraljestva Velike Britanije iz Evropske unije. Po tem obdobju bo konec prostega pretoka oseb, blaga in storitev med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije.   

Od 1.1.2021 bo Združeno kraljestvo Velike Britanije postala tretja država. To pomeni, da evropske kartice zdravstvenega zavarovanje ter certifikati, ki so izdani s strani Republike Slovenije za uveljavitev nujno potrebnih zdravstvenih storitev ne bodo več veljavne. Te bo možno uporabiti le za določene izjeme na podlagi izstopnega sporazuma z obstoječimi listinami in obrazca PD S2.

Na podlagi izstopnega sporazuma bodo tudi po 31.12.2020 še naprej veljale nekatere pravice v Združenem kraljestvu Velike Britanije, a le za določene upravičence. To so za:

- upokojence Republike Slovenije in njihove družinske člane ter

zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo stalno prebivališče pred datumom 31.12.2020 v Združenem kraljestvu Velike Britanije.

Prav tako za tiste, ki bodo še naprej neprekinjeno bivali po 1.1.2020 v Združenem kraljestvu Velike Britanije. Ti morajo imeti veljaven obrazec S1 izdan s strani ZZZS-ja, kajti ti bodo še naprej imeli pravico do zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu Velike Britanije. Te storitve bodo ti lahko koristili, če bodo izpolnjevali omenjene pogoje.

  

- obmejne delavce; gre za osebe, ki so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, kot tudi njihove družinske člane, ki imajo stalno prebivališče pred datumom 31.12.2020 v Združenem kraljestvu, a bodo ti še naprej po 1.1.2021 v Združenem kraljestvu Velike Britanije.

Ti potrebujejo izdan obrazec S1, kajti le na podlagi teh pogojev bodo lahko naprej koristili pravico do zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu, a le, če  bodo še izpolnjevali te pogoje;

   

- zavarovane osebe Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji; gre za osebe, ki študirajo torej pred datumom 31.12.2020 v Združenem kraljestvu Velike Britanije. Ti imajo prav tako pravico do nujno potrebnih zdravstvenih storitev v Združenem kraljestvu Velike Britanije tudi po 1.1.2021, a le na podlagi listine-certifikata izdanega s strani ZZZS. Do teh so upravičeni dokler traja njihov študij v Združenem kraljestvu.

 

Naj še omenimo, da bodo lahko državljani Združenega kraljestva Velike Britanije, ki so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, kot njihovi družinski člani lahko uveljavljali nujno potrebne zdravstvene storitve samo na podlagi certifikata v Združenem kraljestvu Velike Britanije. Ta bo  izključno veljal samo za Združeno kraljestvo Velike Britanije. Pravice pa bodo lahko koristili, če bodo izpolnjevali pogoje za zavarovanje v Republiki Sloveniji.       

    

Za naročilo nove listine – certifikata, ki bo izključno veljalo za Združeno kraljestvo Velike Britanije bo potrebno podati vlogo za izdajo listine na Območnih enotah in Izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za izdajo potrdila študentu bo potrebno priložiti ustrezno listino kot so: potrdilo o šolanju, študiju v Združenem kraljestvu Velike Britanije.

Glede pridobitve »potrdila A1« za delavce, ki bodo opravljali čezmejno delo v Združenem kraljestvu Velike Britanije po 1. januarju 2021, tega dokumenta s strani ZZZS-ja ne bo več možno dobiti. Torej Združeno kraljestvo Velike Britanije bo za  »napotene delavce«, veljala kot tretja država. To pomeni, da bodo morali pridobiti potrdilo o zavarovanju tako, kot za ostale tretje države. Podrobnosti zaenkrat še niso znane. Tako nova vloga, kot ostala podrobna navodila pa bodo objavljena pravočasno s strani pristojnih organov.