Ali lahko že plačujem prispevke za socialno varnost na eni položnici?

21. AVGUST 2019  |   Tadeja Bučar

Lahko, pri tem pa morate vedeti, storiti, naslednje:

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) uvaja plačevanje obveznosti na podlagi e-računa postopoma. Trenutno je rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost.

Zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost lahko še vedno uporablja način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno lahko s plačilnimi nalogi plačuje vsako obveznost posebej ali pa na enem plačilnem nalogu združi tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno (združuje plačila, ki imajo imajo isti račun – IBAN).

Lahko pa se zavezanec za plačilo prispevkov odloči za poenostavitev plačevanja.

e-račun

V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja tudi s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom.

FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.

Zavezanec bo na ta način vsak mesec na enem e-računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:

  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevke za starševsko varstvo,
  • prispevke za primer brezposelnosti. 

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spremenila. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo izdan po predložitvi obračuna.