Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Ali lahko delavka, ki je zaposlena ter na porodniškem dopustu odpre »popoldanski s.p.«?

25. AVGUST 2022  |   Staša Pirkmaier

Dobili smo nekaj vprašanj ali lahko delavka, ki je na porodniškem dopustu odpre  »popoldanski s.p.« in zaradi tega izgubi kakšne pravice iz naslova porodniške.

Na centrih za socialno delo menda pojasnjujejo, da to ni nikakršen problem in da takšno odpiranje »popoldanskega s.p.-ja« v ničemer ne vpliva na prejemanje nadomestila iz naslova porodniškega  dopusta.

V izogib nejasnostim smo zaprosili MDDZS za strokovno pojasnilo ter  dne  16.8.2022 tudi  dobili pisno pojasnilo iz katerega izhaja, da Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21) v 48. členu določa, da pravica do nadomestila preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.

Pravica do nadomestila preneha, če oseba iz drugega odstavka 41. člena tega zakona začne delati po pogodbi o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno dejavnost. Če nastopi katerikoli razlog iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba vrniti neupravičeno prejeti znesek nadomestila. Izrecne določbe glede »popoldanskega s.p-ja« ZSDP-1 nima.

 Formulacija »začne delati« se nanaša na opravljanje dela v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki seveda za seboj potegne plačilo prispevkov za socialno varstvo. Prispevki za socialno varnost ne morejo biti dvakrat plačani, zato za delo v okviru popoldanske dejavnosti, po mnenju MDDS ni ovire.