SVETOVANJE

v letu 2019

Telefon 6500 strokovnih nasvetov
Knjiga 130 izobraževanj in dogodkov
03.07.2020

Odlog in obročno plačilo davka po prenehanju interventnih ukrepov

Na področju odloga plačila in obročnega plačila davkov so bile z ZIUJP uvedeni naslednji ukrepi: milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja, ne obračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila. Navedeni ukrepi so dne 20. 6. 2020, z uveljavitvijo Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju - ZIUJP prenehali veljati. ...več
03.07.2020

Zaostreni vladni ukrepi pri prehajanju državne meje

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVI-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. S 4. julijem bodo po novem na zeleni seznam uvrstili po Belgijo in Nizozemsko. Z njega pa bodo črtane naslednje države: ...več

Iz bloga

Iz bloga