Prosim za povzetek HACCP smernic za bare (točenje pijač) in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu. Delali bodo študenti.

UPORABA SMERNIC DOBRE HIGIENSKE PRAKSE V BARU

Kako uporabljati smernice dobre higienske prakse v baru, kjer se toči samo pijača oz. se strežejo tudi vnaprej pripravljeni sendviči? Zahteve smernic se morajo smiselno prilagoditi glede na zahtevnost in nivo posameznega lokala, v nadaljevanju je opisano za primer bara, kjer se streže pijača in sendviči.

OBVEZNOSTI, EVIDENCE OZ. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Vloga za registracijo živilskega obrata in posodabljanje podatkov o gostinskem obratu najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja in 30 dni po vsakršni spremembi, vključno s prenehanjem delovanja na pristojno enoto Uprave RS za varno hrano, varstvo rastlin in živali
 • Izpolnjeno Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom za vse zaposlene (Priloga 1).
 • Izpolnjena Individualna izjava o bolezenskih znakih  za vse zaposlene (Priloga 2).
 • Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili  (Priloga 3)- če pride do takih primerov
 • Redno vzdrževanje ledomatov
 • Analiza mikrobiološke ustreznosti pitne vode - samo tam, kjer ni javnega vodovoda
 • Nadzor nad škodljivci – redno, npr. mesečno  pregledujemo skladišča ter druge prostore, kjer bi se lahko pojavili škodljivci in  vpisujemo ugotovitve
 • Skrb za usposabljanje zaposlenih v povezavi z delovnimi nalogami, ki jih izvajajo. Način je prepuščen nosilcu dejavnosti, to je lahko interno usposabljanje, dajanje navodil, usposabljanje preko zunanjih izvajalcev
 • Ob pojavu škodljivcev obvezna dokumentacija s strani pooblaščene organizacije: program za celovito ravnanje pri zatiranju in nadzorovanju škodljivcev, poročilo in evidenca o izvajanju in kontroli deratizacije, oštevilčenje in vris vab v tloris objekta, varnostne liste uporabljenih preparatov.
 • Dokumentacija, ki se nanaša na sledljivost živil (dobavnica pri prevzemu, deklaracija izdelka, rok uporabnosti).
 • Evidenca umaknjenih živil – če pride do umika -
 • Preverjanje temperature v hladilnikih (kjer se shranjujejo živila; npr. sendviči)
 • Steklovina (kozarci) in druga posoda – vizualno preverjanje nepoškodovanosti z namenom preprečevanja nabiranja nesnage, kontaminacije pijače oz živil z delci stekla v primeru razbitja in preprečevanje nastanka poškodb, urezov
 • Označevanje alergenov ter snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost v pijači in hrani

PRIPOROČLJIVO

 • Izdelati načrt čiščenja in voditi evidenco čiščenja prostorov

Priloge:

 • Obrazec nadzora nad škodljivci
 • Popis alergenov
 • Usposabljanje zaposlenih

ALERGENI

Označevanje alergenov v gostinskih obratih je potrebno tudi za PIJAČE. V primeru, da pijačo ponudite na mizi v original embalaži in je gostom vidna deklaracija, navajanje alergenov v posebni tabeli ni potrebno.

V prilogi posredujem tabelo, ki jo po potrebi popravite oziroma dopolnite. Pri tem ne pozabite na prigrizke, kot so na primer rogljički, sendviči, ipd.

VARNOST PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

V prilogi vam pošiljam popis obveznosti, kar se tiče študentov, je tudi zanje potrebno zagotoviti enake pogoje (torej tudi usposabljanje). Glede zdravniških pregledov je tako, da bi po sami zakonodaji in če želimo upoštevati zahteve, morali tudi njih napotiti, praksa pa je zelo različna. Če gre za osebe, ki bojo delale dlje časa, je to vsekakor smiselno. Včasih je veljalo, da so pri nadzoru inšpektorji upoštevali, če so študentje imeli pregled, ki ga morajo opraviti za fakulteto, sedaj pa ne več, tudi tega mnenja ni več na njihovi spletni strani. To pomeni, da bi moralo biti enako, saj imajo status delavca vsi udeleženi v delovnem procesu.

Priloge dostopne članom OZS.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!
Priprava: OZS, Splošni uporabnik OZS
Zadnja sprememba: 06.07.2018

Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo