BISTVENE SPREMEMBE SPORAZUMA MED BIH IN SLOVENIJO

01. DECEMBER 2017  |   Zdenka Bedekovič

Bistvena novost je odprava predhodne trideset - dnevne prijave kandidatov pri Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BIH). Ta sprememba po novem omogoča takojšno zaposlitev državljanov iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Torej zaposlitev je po novem možna takoj le na podlagi prijave pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini. Do sedaj to ni bilo možno, saj je veljala takšna možnost le za strokovne zaposlitve. 

Na podlagi spremembe zgoraj omenjenega Sporazuma se po novem delavcu migrantu ob morebitni izgubi zaposlitve zaradi izredne odpovedi v prvem letu veljavnosti dovoljenja omogoča ponovna zaposlitev na istem delovnem mestu. Velja za izredne odpovedi delavca iz razloga na primer neizplačevanje plač in prispevkov ter neizpolnjevanje ostalih pogodbenih obveznosti. Pogoj pa je, da se delavec migrant v tridesetih dneh od prenehanja delovnega razmerja znova vključi v obvezno socialno zavarovanje  v državi zaposlitve. Ta novost bistveno olajša spremembo delodajalca v prvem letu zaposlitve, kar je bilo do sedaj možno, kadar je delavec na podlagi prenehanja uveljavil pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost.

Delodajalci so vedno raje zaposlovali delavce migrante, ki so imeli pretekle izkušnje, zato je poimensko zaposlovanje bilo možno tudi v preteklosti, a je sedaj bolj jasno opredeljeno v novih spremembah Sporazuma. Pravno varstvo vlagateljev prav tako do sedaj ni bilo jasno opredeljeno. Gre za vlagatelje, ki so predložili vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za zaposlitev državljanov iz Bosne in Hercegovine. Nova sprememba Sporazuma določa, da o pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji izda pristojni nosilec Zavod RS za zaposlovanje, odloča slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.   

Po novem je tudi bolj opredeljena določitev obvezne šestmesečne prekinitve po izteku dovoljenja. Ta določa, da je obveznost šestmesečne prekinitve zakonitega prebivanja velja le, če se delavec migrant prostovoljno vrne v državo izvora po prenehanju veljavnosti dovoljenja zaradi preteka časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano (tri leta).  

S tem se besedilo Sporazuma usklajuje z nacionalno zakonodajo, ki ne določa obvezne prekinitve zakonitega prebivanja pri ponovni zaposlitvi v Sloveniji.  

Zakonodaja:

Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji (Uradni list RS, 29/2017, Ukaz o razglasitvi Zakona  o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado RS in Svetom ministrov BIH o zaposlovanju državljanov BIH v RS: BBHZD-A),
Sporazum o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, skupaj s Protokolom o izvajanju Sporazuma (Uradni list RS, 92/2012).

 

Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.