Bistvene novosti Zakona o čezmejnem opravljanju storitev

08. JANUAR 2018  |   Zdenka Bedekovič

Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon se nanaša na pogoje za pridobivanje obrazca A1 tako delodajalcev kot samostojnih podjetnikov.  Po novem bo moral delodajalec oziroma samostojni podjetnik imeti poravnane vse obveznosti do države in do svojih zaposlenih, da bi lahko pridobil obrazec A1.  Prav tako delodajalec oziroma samostojni podjetnik ne sme biti blokiran ter mora izpolnjevati pogoje glede zaposlitve delavcev na ustrezni zavarovalni podlagi.  Za obrazec A1 po novem delodajalci in podjetniki zaprosijo preko E-Vem portala. Torej vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. Zakon določa pridobitev obrazca v petih delovnih dneh od oddaje popolne vloge.

Poleg omenjenih pogojev, ki jih omenjeni zakon predvideva je najbolj zaskrbljujoč tretji pogoj, ki dela preglavice večini delodajalcem. Ta predvideva, da

  • v zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje krajše, od ustanovitve dalje skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve ni preseglo 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu.

Torej zakon predvideva tudi 20 odstotkov opravljenega dela delavcev v Sloveniji in ne samo v tujini, kar predstavlja novost pri čezmejnem opravljanju storitev.  

Tuja podjetja in samozaposlene osebe, ki bodo želela opravljati čezmejno storitev v Sloveniji se bodo morala predhodno prijaviti in pridobiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Tuji delodajalec bo moral na mestu opravljanja storitve v Sloveniji imeti: kopijo akta o napotitvi oziroma kopijo pogodbe  med naročnikom storitve in tujim delodajalcev s prevodom v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitve, izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti s prevodom v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi, v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost,  potrdilo o zakoniti ustanovitvi v državi zaposlitve s prevodom v slovenski jezik, izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik, izvode plačilnih list s prevodom v slovenski jezik, evidenca prisotnosti s prevodom v slovenski jezik, listine s področja varnosti in zdravja pri delu s prevodom v slovenski jezik, dokazila o izplačanih plačah ali izvode enakovrednih dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik ter potrdilo A1.

Z začetkom veljavnosti novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev preneha veljati 129. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je časovno opredeljeval službeno pot.

S pridobitvijo obrazca A1 se napotenim delavcem avtomatsko spremeni zavarovalna osnova kar predstavlja zakonsko novost omenjenega zakona (iz 001 na 002).         

Nadzor nad zakonom ob izvrševal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Ta predvideva večje sodelovanje med organi kot so: AJPES, FURS in ostalimi tujimi inštitucijami. Zakon predvideva tudi kazni. Te so predpisane predvsem za tuje delodajalce in tuje samozaposlene osebe medtem ko se bodo za domače delodajalce in samozaposlene le vodile evidence prekrškov.

Novosti glede sprejetih davčnih sprememb glede napotenih delavcev pa je bil že predhodno objavljen v začetku decembra 2017 na blogu.

Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov.